St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
10th Mai 2021
Hysbysiad o Gyfarfod
Darllen Mwy
10th Mai 2021
Cau Ffordd Peillac

Yr wyf yn ymwybodol o'r teimladau lleol cryf ynghylch cau llwybr troed Ffordd Peillac dros dro ac yr wyf am gynnig rhywfaint o eglurhad ynglŷn â'r pwnc hwn.Penderfynwyd cau'r llwybr oherwydd ei gyflwr peryglus, sydd wedi dirywio bellach oherwydd llanw uchel diweddar.Cyfrifoldeb Cyngor Sir Gaerfyrddin yn unig yw'r penderfyniad, arolygon parhaus a chynlluniau ar gyfer […]

Darllen Mwy
19th Ebrill 2021
Cyfarfod Nesaf y Cyngor
Darllen Mwy
26th Mawrth 2021
Cyfarfodydd Pwyllgor Nesaf

Zoom Meeting ID: 836 1399 1065Passcode: 004900One tap mobile+442080806591,

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram