St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
14th Medi 2021
Hysbysiad o gyfarfod
Darllen Mwy
31st Awst 2021
Hysbysiad o Gyfarfodydd Pwyllgorau

Meeting ID: 862 7920 6183Passcode: 781999Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbbEXsIhp

Darllen Mwy
12th Gorffennaf 2021
Hysbysiad o Gyfarfod

Meeting ID: 878 2602 1796Passcode: 431332Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcD4g5cFzF

Darllen Mwy
12th Gorffennaf 2021
Age UK

This information has only been provided in English / Dim ond yn Saesneg y darparwyd y wybodaeth yma

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram