St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
22nd Mai 2019
Hysbysiad o Hawliau Etholwyr: Cyfrifon 2018/19

Bob blwyddyn mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb, gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod Gwaith ar rybudd rhesymol. Am […]

Darllen Mwy
14th Mai 2019
Cyfarfod Blynyddol y Cyngor

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor yn cael ei gynnal ar 21 Mai am 7yh gyda Chyfarfod Arferol y Cyngor ar gyfer Mis Mai yn dilyn. Mae'r ddau gyfarfod ar agor i'r cyhoedd fel arsylwyr. Mae modd gweld yr agenda o dan y pennawd Y Cyngor Tref, uchod.

Darllen Mwy
5th Ebrill 2019
Cyfle i weld Cyfrifon y Cyngor

Os hoffech wybod mwy am gyfrifon y Cyngor am y flwyddyn ariannol 2018/19. Dewch i lawr 1af y Gat ar 16 Ebrill rhwng 18.45 a 19.15 am gyfle i'w gweld a'u trafod.

Darllen Mwy
5th Ebrill 2019
Cyfarfod Nesaf y Cyngor

16 Ebrill 2019. 7.15yh. Llawr 1af, Y Gat. Ar agor i'r cyhoedd.

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram