St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
8th Medi 2020
Cyfarfod Nesaf o'r Cyngor
Darllen Mwy
10th Awst 2020
Dyfodol y Gât, Sanclêr

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ymgynghori ar ail-agor y Gât a defnydd yr adeilad yn y dyfodol. Dyma gyfle i chi rannu'ch barn am yr hyn hoffech ei weld yn y Gât yn y dyfodol, a sut mae'r adeilad yn gallu ail-agor mewn ffordd sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel. Cwblhewch yr holiadau trwy ddilyn y […]

Darllen Mwy
14th Gorffennaf 2020
Hysbysiad o ddyddiad penodiEd ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Darllen Mwy
24th Mehefin 2020
Maer Newydd

Mae Cyngor Tref Sancler yn falch o gyhoeddi mai’r Cynghorydd Ian Richards yw Maer y Dref a Chadeirydd y Cyngor ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2020/21. Enwebwyd y Cynghorydd Richards yn Faer yn dilyn y gefnogaeth ymroddedig i'r gymuned a ddangoswyd ganddo yn ystod y pandemig coronafirws. Llongyfarchiadau i'r Cynghorydd Richards ar ei benodiad! Y […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram