St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
25th Chwefror 2021
Cyfarfodydd Pwyllgor
Darllen Mwy
24th Chwefror 2021
Ffedereiddio Ysgol Bancyfelin

www.sirgar.llyw.cymru/ymgynghori

Darllen Mwy
19th Chwefror 2021
Swydd Wag: Clerc y Dref

Cyngor Tref Sanclêr CLERC Y DREF Graddfeydd Cyflog NJC LC3 (33-36) £36922 - £39880 (£24947-£26946 pro-rata - 25 awr yr wythnos) Gofynnir am geisiadau oddi wrth ymgeiswyr addas ar gyfer y swydd o Glerc i’r Cyngor Tref. Clerc y Cyngor fydd Swyddog Priodol y Cyngor ac felly mae o dan ddyletswydd statudol i gyflawni'r holl […]

Darllen Mwy
11th Chwefror 2021
Cyfarfod Nesaf y Cyngor

Zoom Meeting ID: 814 0344 9075Passcode: 524114 zoom.us Dial in+44 203 051 2874 United Kingdom

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram