St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
18th Ionawr 2022
Cyfarfod misol (Ionawr 2022)
Darllen Mwy
11th Ionawr 2022
Cyfarfodydd Pwyllgorau - Ionawr

Meeting ID: 849 4753 7941 Passcode: 565654 Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kZQCPB34U

Darllen Mwy
21st Rhagfyr 2021
Cyfarfod Misol Mis Rhagfyr

Meeting ID: 847 7492 3052 Passcode: 412656 Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdtz7l5nUt

Darllen Mwy
8th Rhagfyr 2021
Hysbysiad Angladd - Ian Richards

Gyda thristwch, mae Cyngor Tref Sanclêr yn cyhoeddi marwolaeth sydyn cyn Maer y Dref (2020/21) a'r Cynghorydd, Ian Charles Richards, 54 oed, o Ben-y-ffordd, Sanclêr, gynt o Hwlffordd ar ddydd Sadwrn 20 Tachwedd. Gŵr annwyl Karen a thad annwyl Amy. Mab cariadus Olive a'r diweddar Geoff. Brawd annwyl i Dean a brawd-yng-nghyfraith i Gill. Ewythr […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram