St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
12th Tachwedd 2019
Cyfarfod Nesaf o'r Cyngor

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Tref yn y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr ar Nos Fawrth 19 Tachwedd 2019 am 7yh. Mae'r agenda ar gael yma. Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc […]

Darllen Mwy
28th Hydref 2019
Dathliad Nadolig Sancler

Dydd Llun 25 Tachwedd 2019 o 4.30pm yng nghanol y dref. 6pm ym maes parcio'r Siop Ffatri lle bydd cerddoriaeth, adloniant a gwestai arbennig ar ei sled. Dewch i fwynhau'r goleuadau Nadolig a dathlu Nadolig gyda'n gilydd.

Darllen Mwy
22nd Hydref 2019
Cyfarfodydd Pwyllgor

Cynhelir cyfarfod o’r Pwyllgor Amgylchedd yn Y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr ar Nos Fawrth 29 Hydref 2019 am 7yh. Cynhelir cyfarfod o’r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol Yn Y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr ar nos Fawrth 29 Hydref 2019 am 8.00yh. Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn […]

Darllen Mwy
21st Hydref 2019
Cynllun Bioamrywiaeth

Mae Cyngor Tref Sancler wedi cyhoeddi Cynllun Amryiwiaeth ar gyfer 2019-22 yn unol â gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae'r cynllun yn adrodd ar waith i hybu bioamrywiaeth yn yr ardal hyd yma ac yn amlinellu cynlluniau i hybu a chefnogi bioamrywiaeth yn yr ardal dros y tair blynedd nesaf. Gallwch weld y cynllun […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram