St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
13th Rhagfyr 2018
Cyfarfod Nesaf y Cyngor

Bydd cyfarfod nesaf Cyngor Tref Sancler ar 22 Ionawr 2019 am 7yh ar lawr 1af y Gat, Sancler. Gwelwch yr agenda yma. Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y […]

Read More
5th Rhagfyr 2018
Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More
5th Rhagfyr 2018
What is Lorem Ipsum?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce consequat bibendum libero eget egestas. Sed vitae tortor id justo blandit tempor. Sed in consectetur nunc. Curabitur cursus et tortor ut efficitur. Donec euismod, dolor ut maximus maximus, neque neque hendrerit magna, sed tempus magna neque a quam. Phasellus nec quam sit amet odio mattis gravida. […]

Read More
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram