St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
14th Ionawr 2020
Cyfarfod nesaf y Cyngor

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Tref yn y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr, ar Nos Fawrth 14 Ionawr 2020 am 8yh. Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y Cyngor. Gall […]

Darllen Mwy
9th Ionawr 2020
Gwahoddiad i Dendro

Mae Cyngor Tref Sancler yn gwahodd contractwyr i dendro am 3 contract, sef: Contract Cynnal a Chadw Tir Contract Cynnal a Chadw'r Cae Lles Contract Gosod Blodau Cliciwch yma i weld y ddogfennaeth dendro. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Llun y 3ydd o Chwefror.

Darllen Mwy
11th Rhagfyr 2019
Sion Corn yn Neuadd y Dref

Bydd Sion Corn yn ymweliad a Neuadd y Dref, Sancler Isaf ar 22 Rhagfyr 2019, 5-6yh. Trefnir y digwyddiad gan Ymddiriedolaeth Tref Sancler.

Darllen Mwy
10th Rhagfyr 2019
Cyfarfod Nesaf y Cyngor

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Tref ar Nos Fawrth 17 Rhagfyr am 7yh yn Y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr. Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y Cyngor. Gall trefniadau […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram