St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
7th Ebrill 2020
Diweddariad Covid-19

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n ddiogel ac fwy na dim yn cadw'ch hun yn brysur. Yr wythnos hon gwelwyd gwaith da yn digwydd gyda Chynghorwyr Tref a gwirfoddolwyr lleol yn casglu a danfon bwyd a meddyginiaethau. Rydym yn ddiolchgar i lawer o bobl leol sy'n neilltuo eu hamser yn helpu i siopa, […]

Darllen Mwy
29th Mawrth 2020
Diweddariad Covid-19

Grŵp Gweithredu Cymunedol - Diweddariad Wythnosol Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach ac yn cadw'n ddiogel ar yr adeg anodd hon. Mae Cyngor Tref St Clears wedi gweithredu’n gyflym i sefydlu Grŵp Gweithredu Cymunedol sy’n cynnig cymorth i drigolion lleol ac rydym yn falch ein bod bellach yn gweithredu’n dda ar ôl rhywfaint […]

Darllen Mwy
25th Mawrth 2020
Gohirio Cyfarfodydd y Cyngor

Mae Cyngor Tref Sancler wedi gohirio ei holl gyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau tan rybudd pellach oherwydd y sefyllfa Covid-19. Bydd diweddariadau cyson yn cael eu postio ar y wefan. Dylai unrhyw ymholiadau ar yr adeg hon cael eu cyfeirio at y Clerc ar 07468 456077 neu clerk@stclearstowncouncil.co.uk .

Darllen Mwy
24th Mawrth 2020
Cau llefydd chwarae

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog y DU ar 23 Mawrth 2020, bydd y lle chwarae i blant ar bwys y Ganolfan Hamdden yn cael ei gloi tan hysbysiad pellach. Bydd y cyfarpar ymarfer corff ar y safle yn cael ei gau hefyd, gyda'r un rheol mewn lle am y parc sglefrio yn y maes parcio. […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram