St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
11th Mehefin 2019
Cystadleuaeth Gardd Orau 2019

BEST FLOWER GARDEN Sancler, Pwll Trap, Bancyfelin a Backe 5 categori: GARDD FLODAU GORAU GARDD LYSIAU / POTIAU GORAU BASGED CROG / BOCS FFENEST GORAU GARDD DIRLUN GORAU ADEILAD MASNACH GORAU Dyddiad cau: 15/07/2019Cysyllltwch ag Emma ar: clerk@stclearstowncouncil.co.ukneu: 07468 456077 Gwobrau a thlysau ym mhob categori

Darllen Mwy
5th Mehefin 2019
DIFFIBRILWYR NEWYDD YN SANCLÊR

For more information or to register for the training, please contact the Town Clerk on 07468 456077 or clerk@stclearstowncouncil.co.uk . Places will be offered on a first come first served basis. Mae Cyngor Tref Sanclêr yn falch o gyhoeddi ei fod wedi prynu tri diffibriliwr newydd a’u gosod yn ardal y Cyngor Tref. Lleolir y […]

Darllen Mwy
3rd Mehefin 2019
YMGYRCH ATAL SBWRIEL A BAW CŴN

Bydd Cyngor Tref Sanclêr yn gweithredu unwaith eto i annog perchnogwyr cŵn i beidio â gadael baw o gwmpas y dref. Bydd yr ymgyrch graffiti glân oedd yn llwyddiannus haf diwethaf yn cael ei ddefnyddio eto yn yr wythnosau nesaf i dargedu ardaloedd problematig. Bydd arwyddion newydd yn cael eu codi yn lleoliadau allweddol i […]

Darllen Mwy
22nd Mai 2019
Hysbysiad o Hawliau Etholwyr: Cyfrifon 2018/19

Bob blwyddyn mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb, gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod Gwaith ar rybudd rhesymol. Am […]

Darllen Mwy
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram