St Clears Town Council

CROESO I GYNGOR TREF SANCLÊR

Os ydych yn edrych am ardal wledig o fewn tafliad carrreg i’r arfordir, ond yn gyndyn o gefnu ar y byd modern, yna Sanclêr yw’r lle delfrydol. Wedi ei lleoli rhwng tref farchnad, fywiog Caerfyrddin a chanolfannau glan môr Sir Benfro, mae Sanclêr a Bancyfelin yn cynnig adnoddau penigamp i drigolion yr ardal a chroeso cynnes i ymwelwyr. Mae gan y dref gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog, lot o fusnesau lleol ac amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol, gyda gwir ysbryd cymunedol yn sylfaen gadarn i’r cyfan.
Learn more about the town council...

TAITH DREFTADAETH TREF SANCLÊR

Mae’r map hwn yn dangos Llwybr Treftadaeth Tref Sanclêr. Datblygwyd ef i helpu i hyrwyddo hanes a diwylliant y Dref ac i greu canolbwynt i drigolion ac ymwelwyr i ddysgu mwy am yr amgylchedd lleol. Mae’r llwybr yn dilyn priffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus, ac mae’n eich galluogi chi i ymweld â’r prif safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sanclêr mewn ffordd strwythuredig.
LEARN MORE
ST CLEARS TOWN HERITAGE TRAIL INFO
25th Mawrth 2019
Gofynnir am brisiau i drwsio sied

Cyngor Tref Sanclêr - St Clears Town Council Welfare Field Shed Maintenance March 2019 Work required Location: Welfare Field Storage Shed (south end of the field at St Clears Leisure Centre). Date active: 25th March 2019 Closing date for tenders: 18th April 2019 Work required: To replace two windows and repair the door of the […]

Read More
25th Mawrth 2019
Cyfarfodydd Pwyllgor Mis Ebrill

Nos fawrth 2 Ebrill 2019 am 7yh ac 8yh. Gweler yr agendau yma:

Read More
18th Mawrth 2019
Cyfarfod nesaf y Cyngor

19 Mawrth 2019. Neuadd Bancyfelin. 7yh.

Read More
11th Chwefror 2019
Galw Mewn Sancler

18 Chwefror 2019 1.30-2yh Technegau Ymlacio a Rheoli Straen £1 y person. 2-3.30yh Sesiwn Galw Mewn. Dewch am sgwrs. Caffi'r Gat (Ymwelwyr (Gostyngiad ar brisiau'r caffi ar gyfer ymwelwyr 'Galw Mewn'). Mwy o wybodaeth 01994 230954.

Read More
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram