St Clears Town Council

Aelodau’r Cyngor

Ward Sanclêr

Tracy Austin-Brydon
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Dr. Edmund Davies - Maer 2019/20
Annibynnol 
Wedi gwasanaeth fel Maer y Dref yn ystod 1976/77, 1984/85, 1998/99, 2001/02 a 2004/05. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Mark Davies 
Annibynnol
Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2010/11, 2011/12 a 2015/16. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Keith Major
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru. Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2006/07. Is-gadeirydd o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Philip Rogers
Annibynnol.
Cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Griffith Jones. Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd. Cynrychioli Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin ar Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ward Llanfihangel Abercowin

Graham Edwards 
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Bancyfelin, Cymdeithas Gymunedol Bancyfelin a Neuadd Pentref Bancyfelin. Maer y Dref 2014/15. Cadeirydd y Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Isla Jane McEwan
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Brian Newcombe
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylcedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Irfon Price
Annibynnol. Is-gadeirydd o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Ian Richards
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylcedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram