St Clears Town Council

Aelodau’r Cyngor

Ward Sanclêr

Tracy Austin-Brydon
Annibynnol. Is-gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd.

Dr. Edmund Davies 
Annibynnol 
Wedi gwasanaeth fel Maer y Dref yn ystod 1976/77, 1984/85, 1998/99, 2001/02, 2004/05, 2018/19 a 2019/20. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd. 

Mark Davies 
Annibynnol
Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2010/11, 2011/12 a 2015/16. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Stuart Hewens 
Annibynnol
Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd ac aelod o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Keith Major - Dirprwy Faer 2020/21
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru. Wedi gwasanaethu fel Maer y Dref yn ystod 2006/07. 

Philip Rogers
Annibynnol.
Cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Griffith Jones. Cadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd. Cynrychioli Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin ar Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Caerfyrddin.

Ward Llanfihangel Abercowin

Graham Edwards 
Annibynnol
Cynrychioli’r Cyngor ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Bancyfelin, Cymdeithas Gymunedol Bancyfelin a Neuadd Pentref Bancyfelin. Maer y Dref 2014/15. Cadeirydd y Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Isla Jane McEwan
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylchedd.

Brian Newcombe
Annibynnol. Is-gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Irfon Price
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Ian Richards - Maer y Dref 2020/21
Annibynnol. Aelod o'r Pwyllgor Amgylcedd a'r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram