St Clears Town Council

Cist Digwyddiadau Cymunedol Cyngor Tref Sanclêr

Oes angen cymorth ariannol ar eich grŵp ar gyfer digwyddiad cymunedol?

Mae gan Gyngor Tref Sanclêr Cist Digwyddiadau Cymunedol i roi cymorth i grwpiau lleol sydd yn trefnu digwyddiadau cymunedol gyda’r bwriad i gael mwy o bobl leol yn rhan o weithgareddau cymunedol ac i ddenu ymwelwyr i’r ardal. Mae’r cyllid i’r gronfa yn dod o gyllideb y Cyngor.
Mae’r cronfa o £3,000 ar gael o fis Ebrill 2019 hyd at fis Mawrth 2020.
Bwriad y gronfa yw rhoi cymorth i ddigwyddiadau lleol a bychain, ar draws ardal Cyngor Tref Sanclêr, gan gynnwys Pwll Trap a Bancyfelin. Bydd y digwyddiadau o fudd i’r preswylwyr lleol ac yn cyfrannu at y gymuned ehangach ac at economi yr ardal.

Cymhwyster

Rhaid i'ch sefydliad:
• yn un gwirfoddol, cymunedol neu grŵp ffydd • wedi’i gyfansoddi’n gywir • gyda chyfrif banc • yn agored ac yn hygyrch i’r gymuned
Mae’r gronfa yn cael ei rheoli gan y Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol Cyngor Tref Sanclêr, sydd yn cwrdd bob mis. Ar ôl i’r pwyllgor cwrdd bydd argymhellion yn cael eu gwneud i’r Cyngor Tref llawn am gymeradwyaeth. Bydd pob grŵp a roddir cais yn cael llythyr i gadarnhau canlyniad ei gais. Ystyrir pob cais yn unol â Polisi Dyfarnu Grantiau y Cyngor.
Ymholiadau a ffurflen gais ar gael yma – lawrlwythwch y ffurflen a’I dychlwelyd i:
Clerc y Dref
Cyngor Tref Sanclêr
d/o 46 St David’s Ave,
Caerfyrddin,
SA31 3DN
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram