St Clears Town Council

Amddiffynfeydd y Dref

Datblygodd anheddiad tu allan i gatiau'r castell. Tyfodd i fod yn dref Sanclêr yn ystod y 12fed ganrif. Ni fu erioed yn dref fawr iawn, ond roedd y safle'n bwysig fel canolfan yr arglwyddiaeth. Yn ddiweddarach, cafodd Sanclêr ei gwneud yn fwrdeistref gyda'i siarter ei hun.

Amddiffynnwyd y dref gan glawdd pridd enfawr a ffos, gyda ffens bren drwchus ar ei ben. Byddech yn mynd i mewn trwy fynedfeydd, a allai wedi bod o waith cerrig. Dengys y map linell yr amddiffynfeydd a'r darn byr sydd wedi goroesi.

Cafodd ei ddatgloddio gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed ym 1990. Yn ddiweddarach, fe wnaeth trigolion anheddu tu allan i gatiau'r dref. Dengys y llun mor agos at ei gilydd oedd yr adeiladau. Fel sawl tref ganoloesol arall, byddai Sanclêr wedi bod yn boblog ac yn fwrlwm i gyd.

Er i fwyafrif y bobl amaethu'r caeau agored a oedd yn ymestyn tu hwnt i'r amddiffynfeydd mae'n siŵr, roedd peth gweithgynhyrchu a masnachu'n cael eu gwneud yma. Dengys y map hefyd leoliad chwerfannau a melin y dref o dan y castell.
Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram