St Clears Town Council

5th Mehefin 2019

DIFFIBRILWYR NEWYDD YN SANCLÊR

For more information or to register for the training, please contact the Town Clerk on 07468 456077 or clerk@stclearstowncouncil.co.uk . Places will be offered on a first come first served basis.

Mae Cyngor Tref Sanclêr yn falch o gyhoeddi ei fod wedi prynu tri diffibriliwr newydd a’u gosod yn ardal y Cyngor Tref. Lleolir y diffibrilwyr newydd yn y ciosgau ffôn sydd wedi’u digomisiynu ym Mhwll Trap, Sanclêr Isaf a Bancyfelin. Mae rhain yn ychwanegu at ddiffibriliwr oedd wedi’i osod wrth fynedfa’r Ganolfan Hamdden gan y Cyngor Tref, ar Heol yr Orsaf llynedd.

Mae’r diffibrilwyr Newydd mewn cabinetau o fewn y ciosgau. Nid oes angen côd i agor y cabinet er mwyn lleihau’r oedi mewn argyfwng. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn ystod yr wythnosau nesaf a dylai rheini sydd â diddordeb gysylltu â Chlerc y Dref i gofrestru. Mae croeso i bawb.

Cynhelir y sesiynau hyfforddi fel a ganlyn:

  • Neuadd Pentref Bancyfelin – 29ain o Fehefin 2019 am 10yb
  • White Lion, Pwll Trap – 6ed o Orffennaf 2019 am 11yb.

Hoffai Cyngor Tref Sanclêr ddiolch i Tenby & Saundersfoot First Responders oedd wedi darparu’r diffibrilwyr a fydd yn darparu’r hyfforddiant. Bydd cyfle i wneud cyfraniad i’w gwaith yn y sesiynau hyfforddi.

Byddai Cyngor Tref hoffi cydnabod cefnogaeth Cyngor Sir Caerfyrddin i osod y diffibriliwr yn y Ganolfan Hamdden.

Yn ogystal â’r diffibrilwyr a ddarparwyd gan y Cyngor Tref, mae’r Savoy ar Heol Dinbych y Pysgod, Sanclêr wedi bod yn llwyddiannus wrth godi arian ac wedi gosod diffibriliwr ar y tu allan o’r adeilad. Diolch yn fawr iddynt am gefnogi’r gymuned drwy osod yr offer achub bywyd pwysig hwn.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru am yr hyfforddiant, cysylltwch â Chlerc y Dref ar 07468 456077 neu clerk@stclearstowncouncil.co.uk . Cynigir llefydd ar sail cyntaf i’r felin. 0 Li

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram