St Clears Town Council

10th Awst 2020

Dyfodol y Gât, Sanclêr

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin ymgynghori ar ail-agor y Gât a defnydd yr adeilad yn y dyfodol. Dyma gyfle i chi rannu'ch barn am yr hyn hoffech ei weld yn y Gât yn y dyfodol, a sut mae'r adeilad yn gallu ail-agor mewn ffordd sy'n gwneud i chi deimlo'n ddiogel.

Cwblhewch yr holiadau trwy ddilyn y linc isod:

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/ymgynghori-a-pherfformiad/ymgynghoriadau-actif/y-g%C3%A2t-sancl%C3%AAr/

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram