St Clears Town Council

7th Ebrill 2020

Diweddariad Covid-19

Gobeithio eich bod chi i gyd yn cadw'n ddiogel ac fwy na dim yn cadw'ch hun yn brysur.

Yr wythnos hon gwelwyd gwaith da yn digwydd gyda Chynghorwyr Tref a gwirfoddolwyr lleol yn casglu a danfon bwyd a meddyginiaethau. Rydym yn ddiolchgar i lawer o bobl leol sy'n neilltuo eu hamser yn helpu i siopa, casglu a danfon bwyd a meddyginiaethau i bobl sy'n hunan-ynysu.

Mae'r Cyngor Tref yn gweithio'n galed iawn, gan gysylltu â'r Cyngor Sir i sicrhau bod pob ymdrech yn canolbwyntio ar anghenion pobl leol. Rydyn ni yma i'ch helpu chi mewn unrhyw ffordd sydd ei angen er mwyn gwneud eich amser trwy'r cyfnod anodd hwn mor gyffyrddus a di-straen â phosib.

Mae tref Sancler yn dawel a heddychlon, ac mae hyn yn arwydd cadarnhaol bod y gymuned yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yr ardal a’r bobl yn ddiogel. Rwy’n siŵr y byddwch yn ymuno â’r Cyngor Tref i ddiolch i’r gwirfoddolwyr, busnesau lleol a’r gymuned leol yn ogystal â holl staff y GIG a gweithwyr allweddol sy’n byw yn ein cymuned am eu hymdrechion yn ystod yr amser anodd hwn.

Cofiwch, os oes unrhyw beth sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni trwy wefan y Grŵp Gweithredu Cymunedol.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram