St Clears Town Council

25th Mawrth 2020

Gohirio Cyfarfodydd y Cyngor

Mae Cyngor Tref Sancler wedi gohirio ei holl gyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau tan rybudd pellach oherwydd y sefyllfa Covid-19. Bydd diweddariadau cyson yn cael eu postio ar y wefan. Dylai unrhyw ymholiadau ar yr adeg hon cael eu cyfeirio at y Clerc ar 07468 456077 neu clerk@stclearstowncouncil.co.uk .

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram