St Clears Town Council

20th Mawrth 2020

Cefnogaeth Gymunedol Covid-19

Mae'r Cyngor Tref wedi ymrwymo i gefnogi'r holl drigolion yn ein hardal yn ystod yr amser anodd hwn.


Er mwyn gwneud hyn, rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i baratoi cynllun i weithredu cefnogaeth briodol i'r rhai mewn angen.


Rydym yn gwerthfawrogi y bydd amrywiaeth o bryderon a bydd angen help a chyngor gan aelodau ein cymuned a byddwn yn ymdrechu i wneud beth bynnag sydd ei angen i'ch cefnogi.


Rhagwelir y cytunir ar gynllun tua chanol yr wythnos nesaf a bydd manylion pellach ar gael trwy'r wefan hon.


Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw anghenion, dim ots pa mor fach ydynt, cysylltwch â'r Clerc ar 07468 456077 a byddwn yn gwneud ein gorau glas i gynorthwyo.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram