St Clears Town Council

14th Ionawr 2020

Cyfarfod nesaf y Cyngor

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Tref yn y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr, ar Nos Fawrth 14 Ionawr 2020 am 8yh.

Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y Cyngor. Gall trefniadau gael eu gwneud i alluogi’r cyhoedd i siarad â’r Cyngor cyn i’r cyfarfod ddechrau ond ni chaniateir cyfraniadau o’r cyhoedd / y wasg yn ystod y cyfarfod

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram