St Clears Town Council

9th Ionawr 2020

Gwahoddiad i Dendro

Mae Cyngor Tref Sancler yn gwahodd contractwyr i dendro am 3 contract, sef:

Contract Cynnal a Chadw Tir

Contract Cynnal a Chadw'r Cae Lles

Contract Gosod Blodau

Cliciwch yma i weld y ddogfennaeth dendro.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Llun y 3ydd o Chwefror.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram