St Clears Town Council

22nd Hydref 2019

Cyfarfodydd Pwyllgor

Cynhelir cyfarfod o’r Pwyllgor Amgylchedd yn Y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr ar Nos Fawrth 29 Hydref 2019 am 7yh.

Cynhelir cyfarfod o’r Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol Yn Y Gât, Heol y Pentre, Sanclêr ar nos Fawrth 29 Hydref 2019 am 8.00yh.

Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Pwyllgor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y Pwyllgor. Gall trefniadau gael eu gwneud i alluogi’r cyhoedd i siarad â’r Pwyllgor cyn i’r cyfarfod ddechrau ond ni chaniateir cyfraniadau o’r cyhoedd / y wasg yn ystod y cyfarfod

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram