St Clears Town Council

8th Hydref 2019

Cyfarfod Nesaf y Cyngor

15 Hydref 2019 am 7yh yn y Gat, Sancler.

Mae’r cyfarfod ar agor i aelodau’r cyhoedd a’r wasg. Os ydych yn dymuno siarad â’r Cyngor, dylech gyrraedd cyn i’r cyfarfod ddechrau a gwneud eich hunan yn wybyddus i’r Clerc neu Gadeirydd y Cyngor. Gall trefniadau gael eu gwneud i alluogi’r cyhoedd i siarad â’r Cyngor cyn i’r cyfarfod ddechrau ond ni chaniateir cyfraniadau o’r cyhoedd / y wasg yn ystod y cyfarfod.

Mae modd gweld yr agenda o dan 'Y Cyngor Tref' uchod.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram