St Clears Town Council

5th Mai 2020

Cefnogaeth gymunedol Covid-19

Mae ymdrechion rhwydwaith gwirfoddolwyr y Cyngor Tref, i gefnogi'r gymuned, yn parhau.

Mae danfoniadau siopa sydd wedi'u cwblhau gan aelodau a gwirfoddolwyr y Cyngor Tref dros y 6 wythnos diwethaf bellach yn cael eu cyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi trefnu gweithwyr cyflogedig i wneud y gwaith hwn. Dylech barhau i ffonio'r siop neu'r llinell ffon arferol er mwyn archebu eich bwyd.

Mae trefniadau cefnogi eraill, megis danfoniadau presgripsiynau, y wefan gymunedol a'r gwasanaeth ffon yn parhau. Os oes unrhyw ymholiadau neu gonsyrn, cysylltwch:

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram