St Clears Town Council

22nd Mai 2019

Hysbysiad o Hawliau Etholwyr: Cyfrifon 2018/19

Bob blwyddyn mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb, gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod Gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy'n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Emma Smith, 46 St David's Avenue, Caerfyrddin, SA31 3DN. Ffoniwch: 07468 456077

Rhwng yr oriau 9yb a 5yh Dydd Llun i Ddydd Gwener gan ddechrau ar 1af o Orffennaf 2019 ac yn gorffen ar 26ain o Orffennaf 2019.

Gellid gweld yr hysbysiad yma

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram