St Clears Town Council

14th Mai 2019

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor yn cael ei gynnal ar 21 Mai am 7yh gyda Chyfarfod Arferol y Cyngor ar gyfer Mis Mai yn dilyn. Mae'r ddau gyfarfod ar agor i'r cyhoedd fel arsylwyr.

Mae modd gweld yr agenda o dan y pennawd Y Cyngor Tref, uchod.

Copyright - St Clears Town Council - All Rights Reserved - Website designed by w3designs
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram